مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای دکوراسیون داخلی با بهترین کیفیت

دکوراسیون داخلی مهدکودک

دکوراسیون داخلی مهدکودک:

رنگ:

رنگهاي روشن به چشم بچه ها با شکوه میباشند.براي ديوارها از کاغذ ديواري رنگي و يا رنگ شاد استفاده شود.و رنگ و بافت را به آنها اضافه کنید.ميتوانيم حريم ها و همچنين لبه هاي ديوار را مشخص و بر جسته کنید.و ستارگان را بر سقف اضافه نمائيم.کودکان رنگهاي درخشنده را دوست دارند.رنگهاي شاد و شفاف و آزاد , خیال کودکانه را بر مي انگيزند و آنان را به آفرينش و خلاقيت سوق میدهد.همچنين پيدايش ديوارهاي روشن از قبيل استفاده ازکارکترهاي کارتوني و مانند آن در ديوارهاي اتاق هاي کوچک مي تواند بسيار مفيد باشند.

……………………………………………………………………………………

روشنائي :

فضاهائي با نور طبيعي و شفاف تاثیر مثبتی بر کودکان میگذارند.به گفته ی ديگر اتاق هاي تاريک با نور مصنوعي و نامناسب تاثیر منفي خواهد گذاشت.از اين روانتخاب کردن نحوه و ميزان روشنائي در اتاق کودک اهميتي مهمی را ايفا مينمايد و اثر مهمي در خواندن و نوشتن و ايجاد آرامش و تمرکز آنان میگذارند.نور مناسب فضا را جهت محيطي آرام و مناسب جهت مطالعه محصور مي نمايد.بررسي تاثير ميزان نور در شب نيز در روحيه آنان اهميت دارد.

پنجره ها :

پنجره و جهت آن در اتاق کودک بسیار مهم است.از آن نور شمالي به داخل مي تابد و شادابي و سحرخيزي را به وجود مي آورد. کودکان پنجره هايي را که در مقابل چشمانش است را بيشتر دوست دارد , به گونه ای که ايشان مجبور نيستند براي نگاه کردن به خارج قد بکشند.از سوي ديگر کودکان از پنجره ها حرکت خورشيد را دنبال مي کنند تا زماني که به مکان مشخصي برسد و غروب کند , فعاليت هاي خود را پایان مي دهند. در اطراف اين عناصر کودکان بازي مي کنند و از اين طريق از تصوراتشان بهره مند میشوند تا دنياي خودشان را خلق کنند.از اين رو با ايجاد کنش و واکنش و ايجاد کنجکاوي خواهيم توانست کودک خود را به فکر ببریم.ايجاد کنش دنياي جديدي را بر روي کودک میگشاید.و او را در شناخت هر چه بيشتر اطراف و دنياي پر رمز و راز خود سوق میدهد. آنچنانکه که معماري نيروي حرکتي و تشويقي هستند و آن هنگام ديگر خاتمه ای بر اين باور نخواهد بود.

کودکان و رنگ هادر شخصيت انسان ها،بخصوص کودکان تاثير میگذارد، باعث ايجاد تجربه هاي هيجاني از قبيل شادي، خنده،غم، اندوه، آرامش مي شود. در کودکان اين خصوصیت شدت پیدا میکند، آنان به سبب روح پاک و شاد و پر طراوت خود رنگ هاي زنده و مرکب که در ترکيبي مناسب با هم قرار گرفته باشند ارجحیت دارند اين موضوعي است که درطراحي و تزئين و رنگ آميزي فضاهاي داخلي و ترکيبات مناسب رنگي فضاهاي طبيعي بايدمورد توجه واقع شود با رنگ‌هاي مختلف مي توان اندازه و وزن يک شي مشخص را کوچک يابزرگ ، سبک يا سنگين جلوه داد. اصولاً رنگ هاي گرم و روشن باعث توسعه اشياء شده به آنها وسعت مي دهند و برعکس رنگ‌هاي سرد و تيره باعث مي شوند اشياء کوچکتر از اندازه خود به نظر برسند.

کودکان وروانشناسي رنگ هارنگ ها سه دسته اند:

  • اصلي که شامل سه رنگ قرمز – آبي و زرد مي شوند.
  • فرعي که از ترکيب سه رنگ اصلي به دست مي آيند مثل سبز – نارنجي – بنفش
  • رنگ هاي ميانه که از ترکيب رنگ اصلي به علاوه رنگ فرعي بدست مي ايد . زرد مايل بهسبز و غيره – آبي مايل به سبز و …

ازرنگ به 2 طريق استفاده ميشود:

  • نمونه سازي طبيعي و عيني- مثلاً دريا به رنگ آبي و چمن به رنگ سبز کشیده مي شود.
  • استفاده از رنگ هايي که به طورناخودآگاه به ذهن مي رسند و قانون خاصي ندارند.

در مبحث هنر، رنگ به خودي خود وسيله قدرتمندی براي بيان و مشخص کردن حالت هاي عميق دروني است نقاشي کودکان نمونه روشني از ارائه رنگ هاي متنوع در سطح گسترده ای مي باشد. فقدان رنگ در همه يا بخشی از موضوع نقاشي کودکان بیان کننده ی خلاء عاطفي و يا گاهي دليل بر گرايش هاي ضداجتماعي او میباشد کودکان گوشه گير و يا‌آنها که ارتباط با دنياي خارج را دوست ندارند بيشتر از يک يادو رنگ استفاد نمیکنند.

رنگ هاي گرم تحريک کننده ، سبب فعاليت، جنب و جوش، الهام دهنده روشنی و مولد حرکت میباشند، در حالي که رنگ هاي سرد بر عکس ان حالتهاي انفعالي، بي حرکتي و تلقين کننده غم و اندوه میباشند. تماشاي رنگ هاي گرم ميزان ضربان قلب را بالا میبرد و براي فضاي پر هيجان کاربرد دارند در ميان رنگهاي گرم، رنگ سرخ بقدري نافذ و سريع الحرکت است که از هر رنگ ديگر زودتر به چشم ميخورد.

دريافت‌ رنگ‌هاکودکان‌توجه‌ بيشتري‌ به‌ رنگ هاي‌ اشباع‌ شده‌ اوليه‌ دارند. چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد که‌عکس‌ العمل‌هاي‌ اوليه‌ کودکان ‌نسبت‌ به‌ رنگ ها در اثر خصوصيات‌ عاطفي‌ بروزمي‌کند ولي‌ با گذشت‌ زمان،‌ کودک‌ ياد مي‌گيرد که‌ آنها را مشاهده‌ نمايد و دقيقاًآنها را درک‌ کند. با اين‌ وجود بايد اذعان‌ کرد که‌ در يک‌ آزمايش‌ نوزادان‌ ، آنها توانستند نورهاي‌ رنگي‌منعکس‌ شده‌ برروي‌ ديوار را از همديگر تميزدهند. رنگ‌ قرمز اولين‌ رنگي‌ است‌ که‌ کودکان‌ بطور صحيح‌ از آن‌ نام‌ مي‌برند وبعضي‌ اوقات‌ رنگ‌ آبي‌ را کودکان‌ بعنوان‌ رنگ ‌ضد قرمز مي‌ دانند. در بعضي‌مواقع‌ کودکان‌ رنگها را با اشيايي‌ که‌ بدان‌ رنگها هستند بخاطر مي‌آورند و مثلامي‌گويند زرد مانند زرده‌ تخم‌مرغ‌.

موضوع‌ فوق‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ کودک‌ به‌کندي‌ قادر خواهد بود که‌ رنگها را از اشياء انتزاع‌ نموده‌ و آنها را بعنوان‌خصوصيات‌ مستقلي‌ بخاطر آورد.

تاثير شرايط محيطي :

نور و روشنايي:

  • نور يکي از اصول معماري در تامين آسايش بصري فضا ميباشد که اثرات رواني آن در انسان ها فرق میکند. تحقيقات ثابت کرده است که نورطبيعي و شفاف بر روي حواس کودکان دارد از ديد کودکان اين فضاهای دوستانه و با نشاط میباشند . نور کافي و نورپردازي مناسب در فضاها باعث مي شود که ميل کودکان افزايش پیدا کند.
  • دقت عمل و تمرکز حواس بالا رود و سلامتي چشم و قدرت بينايي محفوظ مانده و از خستگي اعصاب جلوگيري ميشود.
  • باعث ايجاد تنوع وتاکيد فضايي مي شود.
  • از آنجا که کودکان در پذيرش تنش و خستگي تحمل کمی دارند، از نور پردازي هاي اداراي تضاد شديد ، چه بصورت مصنوعي و چه به صورت طبيعي که باعث ايجاد خستگي و تنش مي شود، بايد دوری کرد.در نتيجه نور ملايم ويکنواخت در مورد فضاهاي کودکان مطلوب به نظر می اید. البته به جز در مواردي که باتنوع در نور پردازي سعي در تاکيد فضايي داريم.

سر و صدا:

کودکان به صداها علاقه دارند و به طور کلي صداهاي ملايم زمينه ، به تخيل کودکان کمک می رساند و آنها را به زندگي بيرون مرتبط مي سازد سر و صداي ناشي از ترافيک کاربري هاي تجاري و کارگاه هاي صنعتي از صوت های نامناسب فضاهاي کودکان هستند. اين فضاها نبايد از لحاظ آکوستيکي مرده باشند.

تهويه براي کار کردن با کمترین خستگي و تامين سلامت کودکان،تهويه مناسب در فضاهاي آموزشي، مخصوصاً در کلاس درس الزامی است.

مشخص کردن صحيح مکان وقوع بازشوها نسبت به جهت وزش باد.

استفاده از مصالح مناسب در جداره ها.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به آسمان دکور می باشد.