آموزش رسم پله

راه پله=پله=ESCALIER

تک پله=پلکان=STAIR

تعریف:وسیله ی ارتباط بین دو اختلاف سطح را پله می نامند.

توجه 1:حساس ترین و مهم ترین قسمت یک ساختمان ,راه پله ان میباشد.بدین منظور جهت نمایش جزئیات اجرائی آن,از قسمت راه پله برش تهیه نموده و از قسمت های مختلف ان نقشه ی بزرگنمایی تهیه می نمایند.

……………………………………………………………………………………

پله یکی از مهم ترین عناصر هر ساختمان است. شکل کلی پله، سنگ پله و از همه مهم تر نوع پله استفاده شده، می تواند بسیار زیاد در نظر دیگران اثر داشته باشد. در این نوشتار سعی می کنیم که درقدم اول به انواع گوناگون راه پله و موارد استفاده از آن ها اشاره کرد و برای هر کدام مثالی را بیاوریم.

با ما همراه باشید: به شکل کلی در هر ساختمان، پله ها را از دو دید تقسیم بندی می کنند.

این دو منظر عبارتند از:

 •  تقسیم بندی پله از نظر شکل ظاهری
 • تقسیم بندی پله از نظر مصالح مصرفی

در این نوشتار ما بررسی می کنیم که پله ها ازلحاظ شکل ظاهری (یعنی حالت اول) به چه مواردی تقسیم می شوند. به طور کلی اگر بخواهیم پله ها را از نظر شکل  دسته بندی کنیم، به دو دسته ی  کلی خواهیم رسید:

 •  پله های مستقیم
 • پله های مدور

انواع پله:

 • پله ی یک بازو(یک طرفه)
 • دو بازو
 • سه بازو
 • چهار بازو
 • پله ی یک دوم
 • پله ی با گردش یک چهارم(1 چهارم دایره)
 • پله ی دایره
 • پله ی پیچ
 • پله نیمه بیضی
 • پله معلق
 • پله حلزونی
 • پله ازاد
 • پله فرار(پله ی اضطراری)

  پله های خارج ساختمان

 • پله ی آزاد:این نوع پله ها رابط بین کف حیاط تا کف ساختمان می باشد.
 • پله ی فرار:این نوع پله ها در خارج ساختمان به منظور استفاده در مواقع اضطراری(به مانند اتش سوزی و…)احداث میگردد. 

                                                                                     پله های داخل ساختمان

شامل کلیه پله های به غیر از موارد فوق الذکر,از جمله پله های مورد استفاده در داخل ساختمان ,پله پیچ,پله گردان,پله معلق,پله دو طرفه,پله یک چهارم گردش و…می باشد.

اجزاء پله

پله در سه حالت پلان (برش افقی),برش قائم (عرضی و یا طولی)و نما در نقشه های ساختمانی ترسیم میگردد.قبل از ترسیم سه حالت فوق با اصطلاحات فنی مخصوص پله ها و استاندارد های انها بایستی اشنا شویم.

 • فضای پله:مساحتی از ساختمان که در ان پله ساخته میشود ,فضای پله مینامند.
 • پاگرد پله:ایستگاه بین بازو های پله را که برای رفع خستگی احداث میشود پاگرد پله مینامند.
 • توجه:حداقل اندازه ی پاگرد برابر عرض یک پله میباشد.
 • جان پناه پله :جانپناه پله که همان نرده و یا دست انداز پله می باشد ,برای ایمنی و حفاظت در قسمت های آزاد پله احداث میشود.ارتفاع نرده پله 80 تا 110 سانتی متر در نظر گرفته میشود.جنس ان از فلز ,چوب,شیشه,دیوار اجری به صورت تیغه و یا… میباشد.
 • طول پله:مجموع اندازه کف تک پله ها را طول پله مینامند.
 • توجه:تعداد کف تک پله ها در یک بازوی پله ,یکی کمتر از تعداد ارتفاعات تک پله در ان بازو میباشد.
 • کف تک پله:سطح افقی هر یک از تک پله ها را که به عنوان جای پای پله به حساب می اید,کف تک پله می نامند.
 • توجه1:اندازه کف تک پله در ساختمان های مسکونی معمولی 25 تا 30 سانتی متر است.
 • توجه 2:تعداد کف تک پله در یک بازو=تعداد واقعی تک پله در یک بازو
 • تعداد تک پله :تعداد ارتفاع تک پله در یک بازو را تعداد تک پله در ان بازو می نامند.
 • ارتفاع پله:مجموع اندازه ارتفاعات تک پله در یک طبقه از ساختمان را ارتفاع پله میگویند.
 • زاویه شیب پله:هر چه اندازه ی ارتفاع پله بیشتر و اندازه کف پله کمتر باشد,شیب پله بیشتر خواهد شد و بالعکس.به بیان دیگر زاویه ی شیب پله ,بستگی به نسبت اندازه ی ارتفاع و کف تک پله دارد.
 • ارتفاع تک پله:فاصله بین دو کف تک پله را,ارتفاع تک پله می نامند.اندازه ی ارتفاع تک پله ساختمان های مسکونی معمولی 16 تا 18.5 سانتی متر در نظر گرفته میشود.
 • عرض پله:عرض پله در منازل مسکونی 90 تا 120 سانتی متر در نظر گرفته میشود.
 • چشم پله:فاصله ی بین دو بازوی پله را چشم پله می نامند.
 • خط مسیر پله:خط نازکی که از وسط بازوی پله (وسط عرض پله)ترسیم میشود و جهت حرکت روی پله را نشان میدهد,خط مسیر پله می نامند.
 • سرگیر(طاق)پله:کوتاه ترین فاصله بین دو ردیف پله و کوتاهترین فاصله پله تا سقف و یا پاگرد روی ان را سرگیر پله مینامند.

اولین کاری که برای رسم برش پله باید انجام دهیم، ارتفاع هر پله را بدست اوریم. برای اینکار لازم است ارتفاع کف تا کف هر طبقه را به تعداد پله‌ها تقسیم کنیم. به‌عنوان مثال اگر ارتفاع کف تا کف هر طبقه ۳/۴۰ متر می باشذ و تعداد پله‌ها در هر طبقه ۱۸ عدد، ارتفاع تقریبی هر پله ۱۸/۸ سانتیمتر باید باشد. اما اسان تر این است که یک خط به ارتفاع ۳/۴۰ متر رسم کنیم و با استفاده از فرمان Divide، آن را به ۱۸ قسمت مساوی تقسیم کنیم.

توجه کنید که ما برای رسم برش پله، فقط به ترسیم یک پله احتیاج داریم و نیازی نیست با رسم خطوط کمکی زیاد، خودمان را گیج و کارمان را دشوار کنیم. بعد از اینکه برش اولین پله را رسم کردیم، می‌توانیم همه ی خطوط و نقطه های کمکی را حذف کنیم. سپس با کپی گرفتن از همان پله، ترسیم برش پله را کامل می‌کنیم.از آنجایی که معمولاً پله‌ها در همه ی طبقات شکل و تعداد یکسانی دارند، فقط لازم است برش پله در یک طبقه را رسم کنید و آن را در همه ی طبقات کپی کنید.

انواع پله
انواع پله