اسکیس دست آزاد

نکته ها و تمرين هاي دست آزاد

ترسيم دست آزاد چهار مزيت مهم دارد:

……………………………………………………………………………………

 • وقتي ترسيم بصورت دست آزاد انجام شود، ساختمان ها، اتاق ها، محوطه ها، تصاوير، موتيف ها، صحنه ها و … بلافاصله بصورت سه بعدي قابل مشاهده مي شوند. بدين صورت ايده هاي ما به سرعت شکل مي گيرند.
 • يک ترسيم کلی و کامل را مي توان براي نشان دادن يک شيء بطور واضح تري نسبت به ساير روش ها، مورد استفاده قرار گیرد. در زمانی که ما مجبوریم با تلويزيون، فيلم ها و عکاسي تغذيه روحی مي شويم، طراحي و کشیدن تاثير ماندگارتري داشته و بهتر است.
 • قدرت درک بصري ما خیلی بالاتر مي رود. ترسيم دست آزاد ما را وادار مي کند تا موارد اساسي را از موارد بدون اهميت جدا کرده و بدين صورت اشياء را بهتر ببينيم.
 • همه ی مسير زندگي ما بصورت بصري گسترش پيدا کرده و خالص مي شود. قدرت درک ما بیشتر میشود. حافظه بصري ما قوي تر مي شود، تخيلات بال و پر مي گيرند و احساس شکل و فضا پیشرفت و ارتقا می یابد. ما می فهمیم که اساس همه چيز را ببينيم.

 اسکيس سريع هميشه روشي خوب براي تبادل اطلاعات در صحبت ها است و به گفته ی متخصصان، يک طرح به اندازه هزار کلمه ارزش پیدا میکند. ترسيم دست آزاد را مي توان از يک کانسپت يا ايده اوليه براي طراحي داخلي يا طراحي در ساير موارد اغاز کرد.

در محيط زيست، کشیدن دست آزاد مي تواند علاقه ما را به جزئيات ريز زندگي که قبلاً توجهي به آنها نداشتيم، تحريک کند. با اموزش طراحي دست آزاد، میفهمیم که به محيط اطراف خود با توجه بيشتري نگاه کنيم و اشياء را بهتر ديده و آنها را بهتر درک کنيم.

به تصوير کشيدن خود و محيط اطراف هميشه يکي از نيازهاي اساسي انسان بوده است و خود را به شیوه ها و رسانه هاي مختلف به نمايش گذاشته است (که شامل طراحي دست آزاد نيز هست). رسانه خاص اين کار با عواملي مانند محيط زيست، آموزش و حالات خودسازي تعيين مي شود.

برای مثال در زمان هاي گذشته، خانه نيمه چوبي فرد با شکل و رنگ خاص خود، يک شيء بسيار شخصي بود. امروزه، اين حالت به انتخاب شکل و رنگ از کاتالوگ سازنده يا از بين خانه هاي پيش ساخته تبديل شده است.

طريقه گرفتن مداد:

شيوه هاي بسياري براي گرفتن مداد وجود دارد اما نکته کليدي اين است که وقتي اسکيس مي زنيد مداد را طوري بگيريد که راحت ياشيد.مداد را مانند زمانی که مي خواهيد چيزي بنويسيد،نگيريد زيرا در اين حالت ،مداد را  محکم مي گيريم در حالي که هنگام اسکيس زدن،دست بايد نسبتاً آزاد و راحت باشد .حدود دو تا سه سانتي متر بالاتر از سر مداد را بگيريد.در اين حالت با انگشت شست و دو انگشت اولي مداد را مي گيريم .بدين صورت مداد،به راحتي روي انگشت سوم قرار مي گيرد. انگشت دوم و شست براي ثابت نگه داشتن مداد و جلو گيري از سر خوردن آن است.

حالت نوشتن:

 • محکم گرفته مي شود.
 • انعطاف پذير نيست.
 • انگشتان به سر مداد خيلي نزديک است.

حالت اسکيس زدن:

 • دست آزاد گرفته مي شود.
 • انعطاف پذير است.
 • انگشتان از سر مداد فاصله دارند.
                                   

فشار دست:

ميزان فشار بر مداد همان چيزي است که به خط  ظرافت مي بخشد.ضربه ها و خطوط بدون فشار ،ساده و يکنواخت مي شوند.خط ساده اي که با قلم و مرکب کشيده مي شود مي تواند بسيار زيبا باشد به ويژه زماني که خطوط يکسان و يکدست هستند.اين نوع يکنواختي در خط سبب واضح شدن و صراحت اسکيس مي شود.مدادمانند قلم نيست و خطي که با آن کشيده مي شود مثل خط قلم،يکنواخت نيست.مداد با مغزي سخت در مقايسه با مغزي نرم مي تواند خطي نسبتاً يکنواخت به وجود اورد.اما زيبايي اسکيس مدادي به خاطر توانایی هنرمند در اعمال فشار بر مداد به منظور تغيير در کيفيت خطوط است.حرکات خط پردازي (ضربه اي) ،کشيدن به سمت بالا ،چرخشي،همچنين حرکت ناگهاني مچ و آرنج و تغييرات ناگهاني زاويه سر مداد، در ايجاد تنوع و منحصر به فرد بودن اسکيس هاي مدادي نقش دارند.

مداد بهترین وسيله براي تمرين و یادگیری اسکيس است.با وجود اين،براي کسب مهارت،تمرين با مداد خيلي دشوار است چرا که مداد ويژگي هاي خاصي دارد.در عين حال ،اين مساله نبايد شما را از آموختن اسکيس با مداد دور کند،بر عکس اميدوارم ويژگي هاي مداد شما را جذب اين ابزار کند.

اسکيس زدن:

هدف پایانی اسکيس،برداشت گرافيکي درست از تصويراست.اگرچه،روش تفسير و ارائه ،موضوعي جداگانه است و هر هنرمند براي بيان آن روش هاي خود را به کار ميبرد. اما نتيجه نهايي اسکيس ،اغلب تحت تاثير برخي استانداردهاي مورد قبول قرار مي گيرد.اسکيس بايد تا حدي واقعي به نظر برسد و موضوع کشيده شده تا اندازه اي بايد مشخص باشد.

به عنوان مثال،در سطحي ساده تر ،اسکيس درخت قاعدتاً شبيه درخت باشد نه يک شخص .و در سطوح پيشرفته ،درختي کهنسال نبايد مانند به نهال باشد .تنه و شاخ و برگ آن بايد به نحوي ،مشخص کننده سن وسال درخت باشد.خانه اي با نماي سنگي بايد به گونه اي کشیده شود که قسمت هاي باريک بين سنگ ها و سيمان مشخص باشد.

مشاهده و ثبت:

به منظور برداشت درست از تصويري که مي خواهيم اسکيس بزنيم،بايد زماني را صرف کنيم و آن را به دقت ببینیم.اولين قدم پراهميت در زدن اسکيس مناسب،دیدن دقيق تصوير مورد نظر است.اين عمل بايد دقيق و به سرعت اتفاق بيفتد.مشاهده مکرر و ثبت تصویر احتیاج  به درک صحيح موضوع دارد.گاهي براي اطمينان از برقراري ارتباطی مناسب،براي آنکه موضوع مورد نظر به درستي به تصوير کشيده شود نياز به اندازه گيري داريم.اسکيس از مناظر(به ويژه درختان) بهترين شیوه براي نشان دادن اهميت مشاهده و ثبت است.اين دو مزيت را براي طراحان دارد چرا که تصوير با تناسب هاي دقيق در حکم بانک اطلاعات بصري است و براي کارهاي بعدي مي تواند منبع الهام و ايده به حساب آيد.

اسکيس از مناظر:

اسکيس از منظره اي ساده،اغلب شامل اين اجزا است:درخت،بوته،زمين،تپه،آب و برخي اجزاي ساخته دست بشر ،مثل خانه.اسکيس از منظره اي زيبا،ترکيبي دقيق از همه يا برخي اجزاي بالاست .

اسکيس از تنه درخت ،يک تپه يا فقط بستري از رود،بدون در نظر گرفتن اطراف آن خیلی کم پيش مي آيد.تصور تپه اي بدون درخت به جز در محيط بياباني دشوار است.بنابراين بايد چشمانمان را عادت دهيم تا اين اجزاي تشکيل دهنده مناظر را به صورت تصويري از يک ترکيب مناسب ببينند.به اين معنا که ابتدا زاويه ديد مناسب را انتخاب کنيم،اگر منظره ترکيب خوبی نداشت،با جابه جا کردن اجزا آن،ترکيب جذاب را به دست آوريم.

اسکیس

درختان همانطور که مي توانند از مهم ترين عناصر چشم انداز باشند اسکيس ازآنها نيز مشکل است .زيرا درختان زنده اند ،رشد مي کنند و در طول گذشت زمان تغيير میکنند.برگ برخي درختان در زمستان مي ريزد و برخي ديگر در بهار شکوفه می دهد.بنابراين تغييرات فصلي مي تواند باعث تغییر در شکل ظاهری انها شود .مثل باد،برف و يخ.گونه هايي از درختان ،ساختار شاخه اي دارند بنابراين شکل ظاهري آنها مي تواند برگ داشته باشد یا نداشته باشد .رشد درختان تکي با در نظر گرفتن فضاي کافي در اطرافشان،با رشد درختان به صورت توده ای گوناگون است.تنه ي درختان پیر تر،پوسته اي شکسته دارد يا شاخه ها در پايه ي چتر درخت،خميده شده اند و اغلب بخشي از ريشه ها در پايه تنه،از خاک بيرون زده و مشخص اند.اين مشخصه ها نتيجه مشاهده،مراقبت و ثبت دقيق است.هر هنرمندي براي مشاهده و جستجوي جزئيات و نشانه هاي ويژه بايد روشي مخصوص به خود داشته باشد.همچنين بايد شيوه اي شخصي براي ثبت اين نتايج در پيش گيرد چرا که اسکيس زدن يعني ثبت نتايج.

ما ياد مي گيريم که اساس همه چيز را ببينيم.

جايگزين هاي زيادي وجود دارند، ولي حتي در عصر دوربين ها و عکاسي پيشرفته، اتم، فضا و تکنولوژي هاي توليدي، ما بدون طراحي دست آزاد کاري نمی توانیم انجام دهیم.

اسکیس دست ازاد