شیت بندی در معماری

شيت هاي معماري به سه شیوه کلي قابل ارائه هستند:

 •  ارائه دستي
 • ارائه کامپيوتري
 • ترکيبي از دو شيوه ارائه دستي و کامپيوتري

ارائه دستي:

در اين روش کليه نقشه هاي آماده براي ارائه ، روي مقواي ارائه دوباره رسم مي شوند (قبل از ترسيم بايد  نحوه چيدمان شيت تصميم گيري شود !) و سپس با استفاده از تکنيک هاي مختلف راندو ، آنها را راندو ميکنيم.

توجه به نکات زير بسيار مهم است:

 • ميتوان شيت را سياه و سفيد يا رنگي راندو کرد.
 • براي ترسيم نقشه ها روي مقوا ميتوان از راپید استفاده نمود.و سپس به راندو پرداخت.
 • گاهي براي زیباتر کردن شيت در پلان هاي ترسيم شده درون ضخامت ديوار را هاشور می زنیم و همينطور از هاشورهاي کفسازي در اطراف پلان ها استفاده ميکنيم.
 • برخي ابزارهاي رايج راندو عبارتند از : ماژيک، آبرنگ، مداد رنگي، آب مرکب يا رنگهاي اکولين که هرکدام با روش خاص خود اجرا ميشوند
 • ميتوان از رنگهاي گوناگون مقوا استفاده نمود و براي ارائه نقشه ها روي رنگهاي تيره از روان نويس يا کاربن سفيد استفاده کرد.
 • حتما در ارائه پلانها و نماها و پرسپکتيو از سايه استفاده کنيم.
 • در اطراف پرسپکتيو بنا حتما تا حدی محيط اطراف در حد نشان دادن کف سازي ترسيم شود و به ترسيم بنا(حجم)بدون کف بسنده نکنيم.بهتر است از پرسناژ براي درک بهتر مقياس و همچنين درختان و بافت گياهي استفاده کنيم.
 • حتما با فونت هاي خواناو زیبا هرکدام از نقشه هاي درون شيت معرفي شوند.
شیت بندی در معماری

بعد از همه اين توضيحات بايد دقت کرد که طراحي شيت يک کار سليقه اي وحتما تجربيست و به خلاقيت و ميزان تبحر طراح بستگي دارد.

متبحر شدن در زمينه طراحي شيت جز با تمرين زیاد و ديدن نمونه هاي متنوع ميسر نخواهد بود.

همانطور که ميدانيم نحوه ارائه يک طرح يا اثر معماري اثر بسزايي در بيننده آن اثر خواهد داشت.

همانطور که پيش تر گفتیم نکاتي بايد براي پرزنتاسيون (Presentation) هر چه بهتر کار در نظر گرفت که در زير به بعضي از آنها اشاره اي  میکنیم :

 • در يک شيت همه اجزا بايد خوانا باشند.
 • نبايد به خاطر گرافيک شيت اطلاعات فني شيت اسیب ببيند .مثلا يک نماي فني نبايد در شيت ميان درخت و آسمان گم شود فقط به خاطر اينکه از لحاظ گرافيکي زيبا شود ! اطلاعات شيت بايد خوانا و روشن به همراه گرافيک زيبا باشند . و اطلاعات نبايد فداي گرافيک شوند …
 • کلاژ کردن اجزاي شيت بدون گرافيک هدفمند ممنوع است.اگر زماني مجبور شدیم اجزاي مختلف را بر روي کاغذي جدا ترسيم کنيم و بعد روي شيت اصلي بچسبانيم بايد با روش های خاص اجزاي شيت را جوري به هم پيوسته نمايش داد که نتوان هيچ يک از اجزاي شيت را برداشت يا جابجا کرد.
 • تا جايي که امکان دارد در شيت معماري کادر بندي (مانند شيت هاي نقش هاي فني شهرداري) دور شيت استفاده نکنیم!!
 • شيت بندي خود به معناي پرزانته کار است و تنها ده درصد کل شيت را با رنگ راندو بپوشانيم.
 • نبايد در يک شيت زياد از نوشته استفاده کنیم.در حقيقت نباید معماري را با نوشته زياد توضيح دهیم . خود معماري بايد گويا باشد. اگر کاري را تحليل و بررسی ميکنيم بايد تا جايي که امکان پذیر است  از بيان گرافيکي گويا استفاده کنيم.
 • اطراف پرسپکتيوهاي شيت بايد در حد مسير پياده و سواره و چگونگي دسترسي ها طراحي شود. اطراف پرسپکتيو ها نبايد خالي باشد.
 • در شيت نبايد اجزاي تکراري وجود داشته باشد مگر در شرايطي که روي يک جزء بخواهيم چند تحليل متفاوت انجام دهیم.
 • اگر در شيت چند تا پلان وجود داشته باشد ، نبايد آنها را نزديک هم رسم کنيم.اگر پلان ها را نزديک هم بکشیم و به اندازه کافي فضا بين آنها نباشد ممکن است به راحتي نتوان آنها را از هم جدا کرد . ميتوان در فاصله بين پلان ها يک نما يا يک مقطع مرتبط با پلان قرار داد .
 • اگر در شيت چند مقطع و نما داشته باشيم بايد آنها را با نظمي خاص و مرتب در شيت قرار دهيم.مثلا همه مقطع ها و نماها در يک ستون زير هم و يا همگي بر روي يک خط برش زمين قرار گيرند.
 • شيت بايد تعادل داشته باشد و پويا باشد .
 • اگر قصد راندو کردن اجزاي شيت را داريد ، اول کل اجزا را رسم کنيد و سپس با رنگ راندو کنيد.

با ترسيم همزمان اجزاي شيت و راندوي آن امکان دارد همه اجزا را رنگ پر کرده و نهايتا شيت زير رنگ ها گم شود!

ارائه کامپيوتري:

شيت هاي معماري مي توانند با نرم افزارهاي مرتبط با معماري انجام شوند.

نرم افزار هايي مانند اتوکد،آرشيکد،اسکچ آپ،فتوشاپ و يا تري دي استوديو مکس و پاور پوينت (اين نرم افزار ها متداولترين ها هستند و نرم افزار هايي رويت يا راينو و … نرم افزارهاي ديگيري هستند که ميتوان براي تهيه و ارائه شيت هاي معماري از آنها استفاده کرد)

معمولا روند به اين گونه است که ابتدا نقشه ها با نرم افزار هايي مانند اتوکد يا آرشيکد يا رويت (Revit) بصورت دوبعدي ترسیم شوند و سپس با کمک تري دي مکس يا اسکچ آپ حجم نيز طراحي و ايجاد ميشود ( البته اتوکد و آرشيکد و رويت هم خود قابليت سه بعدي سازي دارند )

از همه نرم افزارها نقشه ها را خروجي Jpeg يا JPG ميگيرند و سپس در فتوشاپ شيت نهايي طراحي ميشود و روي مقوا پلات گرفته ميشود.

در ارائه پایانی شيت ها با فتوشاپ ميتوان از عکسهايي که از ماکت گرفته ميشود نيز استفاده کرد.

ترکيب رنگي شيت هاي ارائه ،افکت ها ، نوع چيدمان عکسها در شيت و … يک امر کاملا سليقه اي است که به تجربه طراح شيت هم بسيار بستگی دارد.

حتما از فونت براي معرفي نقشه ها و عکسها در شيت استفاده کنيم.

شيت ها کلا ميتوانند با يک نرم افزار طراحي شوند مانند اتوکد ! در اين صورت شيت با خط و خطوطي که در اتوکد رسم ميشود طراحي ميشود و سپس نقشه ها در آن جاگذاري ميشود و نهايتا روي مقوا پلات گرفته مي شود.

نمونه هایی شیت بندی ها:

شیت بندی در معماری
شیت بندی در معماری