طراحی ساختمان در معماری

طراحی ساختمان در معماری

برای اراِئه یک طرح مناسب,بایستی موارد زیر ,به طور معقول و استاندارد رعایت شود:

 • یادداشت نمودن فضاهای مورد نیاز در داخل ساختمان ,به ترتیب اولویت (اتاق خواب و اشپزخانه و..).
 •  نورگیری مناسب از جهت های مختلف ساختمان.
 • جهت های قرارگرفتن هریک از فضا ها در داخل ساختمان.
 • ابعاد هر یک از فضاهای داخلی ساختمان.
 • رابطه ی هر یک از فضاهای داخلی ساختمان با فضاهای داخلی دیگر همان ساختمان.

1-فضاهای مورد نیاز(طبق اولویت):

فضاهای مورد نیاز برای یک ساختمان مسکونی معمولی را میتوان به قرار زیر یادداشت نمود:

1-اتاق خواب,2-سرویس(حمام ,رختکن و دستشویی و توالت),3-اشپزخانه,4-غذا خوری وپذیرایی,5- حال ,6-نشیمن ,7- انباری ,8- راه پله(در صورت نیاز),9-اتاق مطالعه و کتابخانه,10 اتاق بازی,11-پاسیو(در صورت نیاز),12- داکت(در صورت نیاز).

 توجه:کلیه ی اولویت های فوق را میتوان(با دلیل منطقی و با نظر صاحب طرح)جا به جا نمود.

2-نورگیری مناسب

نکات زیر در روشنایی اتاق ها موثر میباشند:

1- 20 درصد از سطح دیوار های فضای هر اتاق بایستی از شیشه پوشیده باشد.این مقدار از فضای شیشه ای حتی در روزهای ابری هم نور طبیعی را به اتاق میرساند.

2-برای انکه روشنایی بیشتری به اتاق ها برسد ,و از نور افتاب و حرارت ان بیشتر بتوان استفاده کرد,باید حتی الامکان پنجره ها را به طرف جنوب نصب کرد,و اگر ساختمان در مناطق گرمسیر قرار گرفته باشد,باید سعی شود ,پنجره ها رو به شمال قرار گیرد.

3- برای توزیع بیشتر نور در داخل اتاق ها,لازم است,در صورت امکان پنجره ها را روی بیش از یک دیوار اتاق نصب کنیم.

4-بهترین نور در ایران نور جنوب بوده ,و بعد از ان به ترتیب ,نور شمال و مشرق میباشد.نور مغرب نور مناسبی نیست.اگر مجبور به گرفتن نور مغرب به اتاق ها شدیم,باید به طور غیر مستقیم این نور را به داخل اتاق بتابانیم.

طراحی ساختمان در معماری

خصوصیات چهار جهت اصلی:

 • شمال:بدون افتاب-نور یکنواخت-در زمستان سرد -پنجره ها باید در این جهت بزرگتر در نظر گرفته شود.
 • جنوب:پر ارزش ترین قسمت,ضلع جنوب میباشد,بدون افتاب در تابستان ها-در زمستان ها افتاب عمیق میتابد -در تابستان ها جهت جلوگیری از تابش نور خورشید بایستی سایبان زده شود.
 • مشرق:تابش افتاب در صبح ها به صورت مایل و در تابستان ها تابش افتاب قابل تحمل,ولی در زمستان ها کمی سرد است.
 • مغرب:افتاب عمیق در بعد از ظهر های تابستان-در زمستان بدون افتاب. 

جهت قرار گرفتن فضا ها

با توجه به خصوصیت هر جهت,جایگزینی فضاهای داخلی ساختمان در جهت های اصلی و جهت های فرعی به قرار زیر میباشد.

 • فضاهایی که در شمال قرار میگیرند عبارت اند از:انبار,موتورخانه,پارکینگ
 • فضاهایی که در جنوب قرار میگیرند عبارت اند از:خواب,غذاخوری,تراس و پذیرایی
 • فضاهایی که در مشرق قرار میگیرند عبارت اند از:حمام,سالن ورزش.
 • فضاهایی که در مغرب قرار میگیرند عبارت اند از:پاسیو,کتابخانه,حال و اتاق بازی
 • فضاهایی که در شمال غربی قرار میگیرند عبارت اند از:راه پله و انباری.
 • فضاهایی که در شمال شرقی قرار میگیرند عبارت اند از:اشپزخانه,توالت,گاراژ و ورودی.
 • فضاهایی که در جنوب شرقی قرار میگیرندعبارت اند از:اتاق خواب و اتاق بیمار.
 • فضاهایی که در جنوب غربی قرار میگیرند عبارت اند از:راه پله ,انباری و راهرو.
جهت قرار گیری ساختمان