مقالات

  رولوه

  رولوه چيست

  رولوه به معناي برداشت (تهيه نقشه هاي ) وضع موجود میباشد. در واقع كار رولوه برعكس كاري میباشد كه به طور رایج براي ساخت يك بنا بكار برده میشود.برای ساخت و يك بنا، ابتدا نقشه هاي آن تهيه ميشود و سپس بر اساس نقشه هاي اجرايي، ساختمان ساخته مي شود. حال اگر ساختمان موجود باشد ولي نقشه اي از آن در دست نباشد مي توانیم از روي ساختمان نقشه هاي آن را تهيه کنیم كه به اين كار رولوه مي گويند.

  راه پله=پله=ESCALIER

  تک پله=پلکان=STAIR

  تعریف:وسیله ی ارتباط بین دو اختلاف سطح را پله می نامند.

  توجه 1:حساس ترین و مهم ترین قسمت یک ساختمان ,راه پله ان میباشد.بدین منظور جهت نمایش جزئیات اجرائی آن,از قسمت راه پله برش تهیه نموده و از قسمت های مختلف ان نقشه ی بزرگنمایی تهیه می نمایند.

  برش عمودی(انگلیسی section -فرانسوی coupe)

  برش عمودی یک برش فرضی قائم در جهت طول و یا عرض ساختمان ترسیم میشود.در ساختمان محل برش ها را طور انتخاب میکنند که پله ها در ان مشخص شود چنانچه لازم باشد از یک ساختمان چندین برش ساده و یا برش شکسته تهیه میشود.

  توجه:در برش فقط ارتفاعات اندازه گذاری میشود(ارتفاع طبقات-ضخامت سقف - ارتفاع در و پنجره-جان پناه-پشت بام و...)

  زیر مجموعه ها