مقالات

  فلسفه ی بهسازی و تقویت ساختمان ها:

  می دانیم که برای هر ساخمان و سازه ان ,در موقع طراحی یک سطح وظیفه در نظر گرفته میشود که متضمن حداقل شرایط قابلیت بهره برداری از ان است و معمولا برای اینکه با اندک نوسان شرایط,ساختمان و سازه ان به پایین تر از سطح وظیفه تنزل نکند و غیر قابل بهره برداری نشود,در طراحی انها یک حاشیه ایمنی مناسب در نظر میگیرند ,یعنی سطح طراحی را بالاتر از سطح وظیفه اختیار کرده و ساختمان و سازه انرا چنان طراحی می نمایند که در مواقع ضروری بتوانند وظایف کمی سنگین تر را نیز بدون تحمل خسارت و یا با تحمل خساراتی ناچیز به انجام برسانند.

  تعریف واژه ی فرهنگ:

  واژه ی فرهنگ اولین بار در زبان پهلوی ساسانی مشاهده شده و در متن باز مانده از اوستا و نوشته های فارسی باستان صورت باستانی ان پیدا نشده است.شکل پهلوی ان (فرهنگ)است که از پیشند (فر)به معنای پیش و ریشه ی باستانی(ثنگ)به معنای کشیدن است.

  چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن، واکنشی است که هر انسانی در هر بخشی از زمین داشته و دارد. دراین میان گذشتگان همواره تلاش کرده اند به نوعی در تعامل با اقلیم منطقه نسبت به ساخت بناهای و محیط زندگی خود همت کردند اما امروزه انسان به کمک مصالح و تکنولوِژی تازه سعی در مقابله با اقلیم داشته و در این میان در خیلی از موارد شاهد استفاده از روشهای طراحی شهری و ساخت و ساز مسکونی و به کار بردن مصالحی هستیم که صرفاً اقتباسی بوده و نمی تواند در طولانی مدت در مقابل تغییرات و تاثیرات اقلیمی محیط های گوناگون پاسخگو باشد.

  تصویر مجسم (پرسپکتیو perspective )

  تعریف:نمایش سه بعدی یک جسم بر روی صفحه ی تصویر را پرسپکتیو ان جسم می گویند.

  تصاویر دو بعدی مانند پلان,نما و مقطع را تصویر های اورتوگرافیک مینامند.این گونه تصویر ها برای اجراکنندگان نظیر صنعتگران و..کاملا قابل فهم نیستند,در این صورت به منظور روشن تر ساختن طرح ,از ترسیمات سه بعدی بهره برداری میشود.

  زیر مجموعه ها