مقالات

  اندیشیدن به فضاي معماري، مستقل از ابزار طراحي آن نمیباشد. به این معنا که هر ايده و تفکري در حوزه معماري احتیاج به ابزارها و شرايطي دارد تا بتواند نمود عيني پيدا کند و هم‌چنين قابل درک براي سايرين شود. در اين ميان دياگرام (زباني ترسيمي براي نمايش نحوه درست سازماندهي فکر) به عنوان زيرشاخه‌اي از تفکر گرافيکي، داراي اهميت خاصی میباشد. ديگرام بياني‌ است از سازماندهي فضايي، ارتباطي، فرمي و … که به‌طور هم‌زمان مجموعه‌اي از اطلاعات را که نمايشگر تفکر در مورد آن میباشد، بر روي کاغذ به نمايش مي‌گذارند…

  محل استقرار ساختمان در زمين:

  محل استقرار ساختمان در شرايط متعارف بايد در قسمت شمالي زمين قرار گیرد، در موارد استثنائي مانند وجود درختان قطور و يا شرقي غربي بودن زمين و نظاير موضوع با توجه به وضعيت استقرار ساختمان هاي کناری در شوراي معماري مطرح و تصميم لازم اتخاذ مي گردد .

  نحوه احداث بنا در شرق ، غرب و يا جنوب ملک

  چنانچه تراکم مجاز در ساختماني به علت هایی به مقدار صد در صد پر نشود يا مالک نخواهد همه ی تراکم مجاز را در قسمت شمالي زمين بسازد ، مي تواند بقیه ی تراکم را در ضلع جنوبي ، شرقي يا غربي و بصورت يک يا چند واحد مستقل يک طبقه ایجاد نمايد.

  مصالح ساختماني، عبارت است از موادي که براي ساخت‌وساز به کار برده میشوند. خیلی از موادي که به صورت طبيعي به وجود می ایند (مانند رس، ماسه، چوب، سنگ و حتي شاخ و برگ‌هاي کوچک)، براي ساختن يک ساختمان استفاده میشوند. به غير از مواد و مصالح طبيعي، برخي از مواد ساخته شده به وسیله ی انسان نيز به شکل ترکيبي، در ساخت‌وساز استفاده مي‌شوند. در بسياري از کشورها، توليد مصالح ساختماني به صورت يک صنعت شده است به علاوه ,استفاده از اين مصالح، مشاغل و پيشه‌هاي زيادي، همانند نجاري، لوله‌کشي، سقف‌سازي و عايق‌کاري را ایجاد کرده است.

  تاریخچه معماری سبز در ایران

  دوره اول از سال ۵۷-۴۷ :

  این دوره مصادف بود با اواخردوره’ مدرنیسم. از این دوره بود که جریان مدرنیست نیز یک گرایش تاریخی پیدا کرده بود. با کارهای نادر اردلان و کامران دیباکه درایران تلاش در زنده کردن معماری ایران داشتند این روند در ایران نیز جلو میرفت.

  زیر مجموعه ها